Проведено обсуждение Послания Президента РК Назарбаева Н.А. среди работников школы на совещании при директоре

Проведено обсуждение Послания Президента РК Назарбаева Н.А. среди работников школы на совещании при директоре.

Дата публикации: 27.02.2018